Illustration chef att hyra
Illustration Annika Huett

Chef att hyra så länge du behöver

 

När du anlitar Katalysator för Interimsuppdrag är det mig Louise (Lollo) Lewenhaupt du anlitar. Jag arbetar som Chef att hyra sedan 2010 och du anlitar mig under den tid du behöver.

Orsakerna till att ni behöver en tillfällig lösning kan vara många. Det ni vinner med min hjälp är en person som agerar direkt utifrån de behov och mål som finns och på så sätt ser till att ni inte tappar fart och fokus trots den uppkomna situationen.

Jag arbetar operativt och branschoberoende med fördel, i kundnära verksamheter med stort sälj- och affärsfokus. Min styrka är min förmåga att snabbt anpassa mig till nya miljöer och att med driv och positiv energi skapa trygghet i organisationen under en övergångsperiod.

Chef att hyra

Vid omorganisation

När resultatet måste förbättras

När rekryteringen drar ut på tiden

När chefen går på föräldraledighet

När chefen plötsligt slutar

Vid lång sjukfrånvaro

Om Katalysator

Efter många år som anställd konsult startade jag år 2002 Katalysator. Möjligheten att få vidareutveckla mina erbjudanden och samarbeten med ännu tydligare kundfokus var det som drev mig. Under de första åren arbetade jag främst med skräddarsydda utbildningar och föreläsningar inom försäljning, service och kommunikation. Mina kunder stod ofta inför utmaningar som ledde till ett behov av att skapa förändring och nytänk i sina organisationer.

Sedan 2010 har jag arbetat som interimschef. Mina uppdrag har varierat och varat mellan 6 månader och 2,5 år, jag är flexibel. Mina kunder är mina uppdragsgivare och det är deras behov som sätter ramen för mitt arbete och den roll jag tar ansvar för under interimsperioden.

Mitt ledarskap och min förmåga att snabbt sätta mig in i nya företag, organisationer och grupperingar är min styrka varför jag har möjlighet att arbeta med vitt skilda branscher och yrkesgrupper. Mina interimserfarenheter sträcker sig mellan många olika roller såsom enhetschef, affärsområdeschef, avdelningschef och projektledare.

Hög integritet, lojalitet och sekretess är hörnstenar för mig i min roll som interimschef.

Jag brinner för att skapa dynamiska samarbeten där människor och affärer får utrymme att växa.

Katalysator betyder:

(Av grekiskans katalyein, upplösa) Katalys kallas det förhållandet att vissa ämnen genom sin närvaro påskyndar eller fördröjer kemiska reaktioner utan att själva därvid förbrukas eller omvandlas.

Louise Lewenhaupt

Omdömen

Under mina år som konsult har jag vässat min ledarförmåga med hjälp av uppdrag inom många olika branscher.

Läs omdömet från några av mina kunder.

Vattenfalls växeltjänst och internservice
”När vi hade behov av att utveckla våra tjänster och få in nya tankar och ny energi, anlitade vi Lollo som operativchef. Hon hjälpte oss att genomföra arbetet bland annat genom att arbeta fram nya rutiner, uppdatera systemen och utveckla personalen. Arbetet ledde till ett mycket gott resultat med mycket hög kvalitet och effektivitet i våra tjänster. Våra mätningar visade att vi stod oss mycket bra i konkurrensen. I takt med ett förändrat beteende hos våra kunder blev det dock allt svårare att driva vår interna växeltjänst på ett kostnadseffektivt sätt. Vi tog ett beslut om outsourcing och arbetade tillsammans med Lollo fram en ny lösning inklusive implementering hos en extern partner vilket vi är jättenöjda med. Vårt nästan 3-åriga samarbete med Lollo har varit mycket givande och roligt.”

Anne-Jeanette LjungbergVattenfall Business Services Nordic AB, Business Development Manager

”Jag har anlitat Lollo i många olika roller genom åren, både som ledarutvecklare projektledare och på senare år främst som interimschef. Typiskt för Lollo är hennes öppna sinne att utan förutfattade meningar ta in uppdrag / situation och börja där alla står. Det är också hemligheten till att hon blir accepterad som ledare för expertgrupper där man traditionellt söker chef med djup fackkompetens. Lollo sätter  medarbetarskapet  i fokus och tror på medarbetarnas förmåga inom sina områden men tillför riktning och ledning. Interimsledarskapet blir effektivt och skärper vars och ens ansvar.

Lollo är kreativ och engagerad, en fröjd att jobba med.”

Gunilla Svensson
Gunilla SvenssonVD Dina Försäkringar

”Arbetet med att skapa en gemensam värdegrund i företaget har varit en enormt rolig och utvecklande process. Lollo har varit en bra coach för både medarbetare och ledare. Resultatet är ett tydligt ledar- och medarbetarskap som hjälper oss att nå nya framgångar.”

Henrik Gradin
Henrik GradinPersonalchef Länsförsäkringar Mäklarservice AB

Dilemma

Fråga mig om råd

Jag är nyfiken på vilken typ av dilemman som vi brottas med i arbetslivet och därför erbjuder jag en kostnadsfri tjänst.

Är du chef eller medarbetare och sitter med en problemställning som du inte riktigt vet hur du ska hantera – mejla en beskrivning av dilemmat så ska jag hjälpa dig att fundera på lösningen.

Alla frågor hanteras med största sekretess och jag förbehåller mig rätten att avböja att svara.

Namn*

E-post*

Mitt dilemma

Kontakt

Välkommen att ta kontakt

Katalysator Organisationsutveckling
Louise Lewenhaupt

Tel: 0709-43 40 10

Mejl: lollo@katalysator.se

Namn*

E-post*

Meddelande