Chef att hyra vid föräldraledighet

Chef att hyra när chefen går på föräldraledighet

Ni saknar en intern tillförordnad chef när en av era chefer ska gå på föräldraledighet och vill samtidigt att det dagliga arbetet ska fortlöpa och att de påbörjade aktiviteterna inte ska dra ut på tiden utan fortsätta enligt plan. Ni behöver ha en person på plats som håller i rodret till dess den föräldralediga chefen är åter.

Har du behov av en tillfällig chef kontakta mig för mer information på lollo@katalysator.se eller 0709-43 40 10.