Chef att hyra när resultatet måste förbättras

Chef att hyra när resultatet måste förbättras

NKI, NMI, KPI – förkortningarna är många. Det gemensamma är att de visar om ett resultat är bra, medelmåttigt eller dåligt. När resultatet inte är vad det borde vara och det därför är dags för åtgärder kan det ibland vara bra att göra skiften i ledarskapet. Det kan också vara så att ett förbättrat resultat är nödvändigt för att organisationen i nästa steg ska kunna genomföra planerade förändringar, ex outsourcing. Att hyra in en chef tillfälligt för att förbättra resultatet kan vara lösningen på problemet.

Har du behov av en tillfällig chef kontakta mig för mer information på lollo@katalysator.se eller 0709-43 40 10.