Chef att hyra vid sjukfrånvaro

Chef att hyra vid lång sjukfrånvaro

När någon blir långtidssjukskriven är det sällan möjligt att anställa en ny person i dennes ställe och det kan därför vara en lösning att hyra in en chef tillfälligt på löpande basis till dess ordinarie chef är åter. Genom att hyra in en chef håller ni bollen i rullning och verksamheten fortsätter utan att tappa tempo.

Har du behov av en tillfällig chef kontakta mig för mer information på lollo@katalysator.se eller 0709-43 40 10.